Izrada pečata

Jednostavan početak vašeg poslovanja!

Automati atraktivnog dizajna i boja sa integriranim jastučićem u crnoj boji. Klasična linija pečata sastoji se od široke lepeze veličin i oblika. U ponudi su automati renomirane marke Colop sa visoko kvalitetnom pločom za otisak, velike izdržljivosti što rezultira velikim brojem otisaka. Pružamo i usluga čišćenja pečata i zamjene tekst ploče.
Osim u službene svrhe pečati se mogu koristiti za označavanje dokumenata i dopisa. To su pečati s tekst pločom: faxirano, plaćeno, tiskanica i sl.

S obzirom na primjenu dijelimo ih na: džepne, profesionalne, typomate i datumare.

NOVO

Od sad kod nas možete naručiti i pečate i žigove sa grbom Republike Hrvatske.


VAŽNO!
Za izradu službenog pečata potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju:
- d.d. ili d.o.o. - preslika rješenja o registraciji od Trgovačkog suda
- obrti - preslika rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo
- odvjetnički uredi i sudski tumači - rješenje od Odvjetničke komore
- doktori medicine - diploma i potvrda od Ministarstva zdravstva
- udruge - potvrda od statuta i o osnivanju udruge
- samostalne djelatnosti - potvrda od Udruge o samostalnoj djelatnosti ili poreznu prijavu.


Izdvajamo